Új kiadvány – Hittankönyv

 Sz. Magyarlaki Mária Magdolna: „Isten országa köztetek van”
„Isten országa köztetek van”

Sz. Magyarlaki Mária Magdolna

„Isten országa köztetek van”

GeniaNet Iunior sorozat

Hittankönyv kezdő és haladó római-katolikus vallású hittanulók (8-18 éves korig) és a katolikus vallás iránt érdeklődők számára.
Origami-társasjáték melléklettel és Kiss Magdolna rajzaival

ISBN 978-963-89394-7-0
Ár: 4000 Ft. postaköltséggel együtt

Megrendelés • Order

 

 

 

 

Részletek a könyvből:

A GeniaNet Kiadó előszava

Jelen korunkban igen széles palettája van a könyvesboltokban is elérhető hittankönyveknek; hogy miért döntött a GeniaNet Kiadó mégis egy hittankönyv, mégpedig az alább részletezett megjelentetése mellett, annak alapvetően három fő oka van.

  1. A kérdéses könyvet Szentgyörgyvári Jánosné Magyarlaki Magdolna a katolikus Biblia, elsősorban az újszövetségi Evangéliumok alapján, azokból idézve, mértéktartó és közérthető saját magyarázattal állította össze. A könyvben végig törekszik arra, hogy interdiszciplináris ismereteket közvetítsen.

    Sz. Magyarlaki Mária Magdolna
    A szerző
  2. Bár a könyv eredetileg 10-14 éves korosztály számára készült, mégis később felnőtt hittan-csoportban is vezérfonalként szerepelt. A leírtakat a szerző a gyakorlatban eredménnyel alkalmazta több évtizedes hittanári működése során, mind a kezdő és haladó gyermek-, mind a felnőtt csoportokban. Ám kéziratát szívesen forgatták a katolikus hit vagy csak egyszerűen a Biblia iránt érdeklődők is. Fontos szempont volt az összeállításnál, hogy a könyv egyaránt alkalmas legyen arra, hogy tanári segédlet nélkül tanulhasson belőle a gyermek, ugyanakkor tanári kézikönyvként is használható legyen. Így nyugodtan ajánlható - szülői-tanári segítség mellett - 7-10 éveseknek is, valamint a Biblia iránt először érdeklődő felnőtteknek egyaránt.

  3. Végül, de nem utolsó sorban az interdiszciplinaritás elmélyítését szolgáló egyszerű és visszafogott illusztrációk, melyeket a gyermekek könnyen utánozhatnak. Az ugyancsak a gyermeki kreativitást fejlesztő origami-társasjáték melléklet, melyet a leírás alapján bárki könnyen készre hajtogathat, motiválták a kiadót. Magának a társasjátéknak a célja, hogy a Biblia egyes részleteinek segítségével játékos módon megismertesse a játékosokat Jézus születésével és gyermekkorával, rövid betekintést adjon a kérdéses történelmi korszakba, valamint végigvezesse a térkép segítségével őket az ókori Palesztinában. A doboz könnyen kiteríthető és a hajtások mentén újra becsukható, nem igényel ragasztót. A rajzokat mind a dobozon, mind a kártyákon ki lehet színezni vagy festeni.

Az itt felsorolt okok miatt döntött úgy GeniaNet Kiadónk, hogy a munkát Kiss Magdolna fekete-fehér és színes közérthető rajzaival, színes térképpel, feladatlapokkal, azok megoldásával és a társasjáték-melléklettel megjelenteti a kiadó GeniaNet iunior sorozatában, minthogy ez a sorozat az oktatásban vagy az óvodai programokban felhasználható könyvekre helyezi a hangsúlyt. Főleg olyan magyar szerzőjű, Magyarországon vagy a történelmi Magyarországon (Pannoniát is beleértve) játszódó cselekményű műveket kíván kiadni, amelyek a gyermekek anyanyelvét és egyéb képességeit fejlesztik, valamint korosztályának megfelelő környezeti-kulturális, vallási ismereteit bővítik.
A mű 3 részre (az Újszövetség könyvében közöltekkel arányban) és ezen belül 33 fejezetre oszlik, amellyel mintegy jelzi Jézus ─ hagyomány szerinti ─ 33 életévét, melyet itt a Földön töltött, illetve azt a mára már tényként elfogadott adatot, miszerint Kr. u. 33-ban ítélték halálra.

Ebben a 33 fejezetben az olvasó Jézus születése körülményeitől kezdődően követheti az eseményeket Jézus haláláig és föltámadásáig, a keresztény egyház megalapításának történetéig, azaz lényegében egyetlen egyházi évet jár körül. Megismerteti a mű továbbá a tanulót a szentmise jelentőségével, annak részeit bemutatja, értelmezi.
A bibliai részleteket kifejtő magyarázatok segítségével bárki elmélyülhet a Biblia olvasásában, könnyebben megérthet kevésbé világos részeket. Hitét megalapozza és/vagy megerősíti. Ebből a szempontból nem hanyagolható el az utolsó fejezetben a „Kérdés-feleletek órája”, ahol jelen esetben a gyermekeket, de valójában a minden embert foglalkoztató alapkérdésekre igyekszik egyszerű, világos választ adni a szerző. Az egyes fejezetek tanulmányozásával párhuzamosan ajánlatos a Bibliát használni, az egyes fejezeteknél közölt idézeteket kikeresni és végigolvasni.
Ezenkívül a munka további célja, hogy rövid betekintést adjon a kérdéses történelmi korszakba, az adott kor gondolkodásába.
A könyv nagy hangsúlyt helyez a topográfiai ismeretekre is, végigvezeti az olvasót az ókori Palesztinában, azokon a helyszíneken, ahol Jézus megfordult.
Kitér a bibliai-régészeti kutatás modern eredményeire és más interdiszciplináris ismereteket is közvetít. Pl. milyen volt az írótekercs, hogyan világítottak az ókorban, miért használja Jézus a só hasonlatot, mit tudunk a só kémiai szerkezetéről, tartósító hatásáról, vagy milyen növény a mustár.