Wrap

Tags | Tóth István | Vargyas Péter | Ókortörténész | Emlékezés | Munkáinak jegyzéke | Publikációk | Oktatói tevékenység | Mithras | Mezopotamia | Tags

Üdvözöljük!

Verzió 4.03 - 2009. november 18.

2009. október 22-én váratlanul elhunyt egykori kollegánk prof. Vargyas Péter és felesége Éva.

Gyászhír Temetési helyrajz « click on!

† Vargyas Péter - Preview

A GeniaNet Bt. részvétét fejezi ki hozzátartozóiknak és a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszékén dolgozó kollegáinak.

----- Download full size 400 kb -----

Prof. Vargyas Péterre emlékezve tesszük közzé a – feltehetően utolsó – képeket egyetemi tevékenységéről, két képgalériában.

A fényképeket 2009. május 11-én készítettük a 2006-ban meghalt barátunk és kollegánk prof. Tóth István emléktermének avatása alkalmából.

A második képgaléria: a felavatott teremben rendezett konferenciáról [program], ahol az Ókortörténeti és Régészeti Doktori Iskola hallgatói adtak ízelítőt kutatási tevékenységükből.

 Willkommen!

Version 4.03 - 18. November 2009

Am 22. Oktober 2009 verstarben unerwartet unser ehe- maliger Kollege Prof. Péter Vargyas und seine Gattin Éva.

Trauernachricht Wegskizze zum Grab « click on!

† Vargyas Péter – Preview

Die GeniaNet Bt. spricht seinen Angehörigen und Kollegen des Faches Altertumskunde und Archäologie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Pécs ihr Mitgefühl aus.

----- Download full size 400 kb -----

Aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir die vermutlich letzten Bilder von Prof. Vargyas' Wirken an seinem Institut in zwei Fotogalerien.

Die erste Galerie entstand am 11. Mai 2009 anläßlich der Einweihung des Gedächtnissaals für unseren 2006 verstorbenen Freund und Kollegen Prof. István Tóth.

Die zweite Galerie vermittelt einen Eindruck über die anschließend in diesem Raum abgehaltene Konferenz der Doktoranden [program] der Fächer Altertumskunde und Archäologie.Kulcsszavak • Keywords
A latin nyelvről Gegenwärtige ungarische Literatur Az ógörög nyelvről Menaker Angelika Könyvkiadó Webshop CD-ROM: A városi élet a Római Birodalomban Kiss Magdolna Gót vezéregyéniségek Archívum E-Books Terveink Alföldy Géza Seuso Latinság Emlékkönyv Visy Zsolt Tóth István Akropolisz «Schriftsteller treffen Leser – Leser treffen Schriftsteller» Szépirodalmi pályaművek Író-olvasó találkozó Képgaléria Fekete Mária Makkay János VIVARIUM FONTIUM MAI MAGYAR IRODALOM frazémák DISSERTATIONES SCIENTIARUM VARIARUM Horváth Márton Nyomtatott „...eleitől fogva.” Vargyas Péter Sevso Literaturwettbewerb